CPP a dalwyd

 • Mae ein Cynrychiolwyr Person Perthnasol a Delir yn eiriolwyr cymwysedig sydd â gwybodaeth arbeniogol o’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a deddfwriaeth y Trefniadau Diolgel rhag Colli Rhyddid.
 • Mae’n rhaid i’r corff goruchwylio benodi CPP ar gyfer pob person y byddan nhw’n rhoi caniatâd safonol iddyn nhw i amddifadu o ryddid. Mae’n bwysig bod y cynrychiolydd yn cael ei benodi ar yr adeg y rhoddir y caniatâd neu cyn gynted ag y bydd hynny’n bosib ac yn ymarferol wedi hynny.
 • Mae Cynrychiolydd y Person Perthnasol a Delir yn annibynnol ar y comisiynwyr a darparwyr y gwasanaeth y mae’r person yn ei dderbyn.
 •  

Rôl Cynrychiolydd Person Perthnasol a Delir yw:

 • Cynnal cyswllt â’r person perthnasol
 • Cynrychioli a chefnogi’r person perthnasol yn yr holl faterion sy’n ymwneud â’r trefniadau diogelu rhag colli rhyddid
 • Sbarduno adolygiad
 • Os bydd angen, herio’r awdurdodiad trwy sianelau lleol lle bydd hynny’n bosib. Neu yn y pen draw, cyfeirio’r achos i’r Llys Gwarchod

Cysylltwch â ni

 • Gwasanaethau CPP a Delir, Gwynedd ac Ynys Môn
 • Atgyfeiriad dros y ffôn: 01248 354127
 • E-bost : advocacy@mhas.co.uk
 • Ffurflen Cyfeirio: Llwytho