EIMA

Y Ddeddf Iechyd Meddwl… a chi!


Mae Cynllun Adfocatiaeth Iechyd Meddwl yn gweithio fel rhan o bartneriaeth Gogledd Cymru i gynnig gwasanaeth EIMA (Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol) I unrhyw un sy’n derbyn triniaeth am anhwylder meddwl mewn ysbytu new mewn sefydliad cofrestredig ar hyd Gwynedd a Môn.


Mae EIMA ar gael i bobl


 • Sydd yn cael eu cadw neu’n debygol o gael eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl
 • Sy’n destun Gwarcheidwaeth o dan y Ddeddf
 • Sydd yn Gleifion Cymunedol ac yn derbyn triniaeth o dan Orchymyn Triniaeth Gymunedol
 • Wedi cael eu rhyddhau'n amodol
 • Yn cael eu/eich ystyried ar gyfer triniaethau Adran 57 neu 58a ond heb fod fel arall yn destun y Ddeddf (claf anffurfiol)
 • Claf mewnol mewn ysbyty
 • Yn cael eic asesu neu’n derbyn triniaeth ar gyfer problem iechyd meddwl â chithau yn yr ysbyty
 • Yn cael eich cadw yn yr ysbyty dan Adran 4, 5(2) neu 5(4)

Mae gennych yr hawl i Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol a all eich helpu i


 • Gael cyrchiad i wybodaeth
 • Cael gwybod am eich hawliau
 • Fforio camau, gwneud penderfyniadau gwybodus a chymryd rhan mewn rhoi cynlluniau gofal at ei gilydd
 • Cael cymorth a chynrychioliad
 • Teimlo eich bod o werth a ymladd gwahaniaethu

Gall Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol hefyd ddarparu eiriolaeth ddigyfarwyddyd wrth helpu cleifion sy’n methu â mynegi eu dymuniadau’n glir, neu o gwbl. Wrth ddarparu eiriolaeth ddigyfarwyddyd, bydd yr EIMA yn cynrychioli dymuniadau’r claf (cyn belled ag y byddant yn hysbys) ac yn gofalu fod hawliau’r claf yn cael eu parchu.
Cysylltwch â ni

 • Gwasanaeth EIMA Gwynedd a Ynys Mon
 • Atgyfeiriad dros y ffôn: 01248 354127
 • Ebost: advocacy@mhas.co.uk
 • Taflen: Llwytho
 • Ffurflen Cyfeirio: Llwytho