Cyfleoedd

Ymddiriedolwr

Cynllun Adfocatiaeth Iechyd Meddwl

Yn gweithio o fewn Gwynedd a Ynys Mon, rydym yn chwilio am Aelodau Bwrdd newydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth i elusen leol sy'n ymwneud gyda darparu gwasanaeth eiriolaeth a mae gennych yr awydd i helpu i lunio ein dyfodol, hoffen glywed gennych.

Rydym yn chwilio am unigolion sydd ag ystod o sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau o bob cefndir, yn enwedig pobl sydd gyda phrofiad uniongyrchiol o faterion iechyd meddwl. Fodd bynnag, yn bwysicaf oll, rydym eisiau clywed gan y rhai a fydd yn ein helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o, a datblygu gwasanaethau Eiriolaeth i'r bobl sy'n gwynebu anfantais meddyliol.

Os ydych yn meddwl fod gennych diddordeb mewn ymuno a ni fel Cyfarwyddwyr, cysylltwch gyda CAIM ar 01248 671223 neu ebostiwch admin@mhas.co.uk neu anfon llythyr at:

Ground Floor, 12, Llys Castan, Ffordd y Parc,
Parc Menai, Bangor, Gwynedd,
LL57 4FH

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

 • Ffon:
 • Ebost:
 • Cyfeiriad:
 •  
 •  
 • 01248 671223
 • admin@mhas.co.uk
 • Llawr Isaf, 12,
 • Llys Castan, Ffordd y Parc,
 • Parc Menai, Bangor,
 • Gwynedd, LL57 4FH