Dewch o hyd i'ch Llais

Yn y Cynllun Adfocatiaeth rydyn ni'n rhoi ein cleientiaid wrth y llyw.

Mae arnon ni eisiau cymuned lle mae gan bawb llais cyfartal, lle mae barn a dewisiadau pawb yn cyfri.

Fe fyddwn yn gweithio efo chi i wneud yn siwr fod eich hawliau'n cael eu cynnal. Rydyn ni'n wasaneth sydd am ddim , yn annibynnol a fyddwn ni ddim yn eich barnu chi.


EIMA


Mae EIMA yn eiriolwr hyfforddedig a phrofiadol. Maent yn annibynnol, sy'n golygu eu bod ar wahán i'ch timau gofal meddygol a chymdeithasol ac yn gweithio i sefydliad gwahanol. cliciwch yma..

Cymuned


Mae Eiriolaeth Cymunedol ar gyfer pobl sydd agen cymorth annibynnol i ymdrin á mater y maent yn eu hwynebu cliciwch yma..
EGMA


Ról EGMA yw cefnogi a chynrychioli'r perosn yn y broses o wneud penderfyniadau. Mae EGMA yn gwneud yn siwr bod y Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 yn cael ei ddilyn. cliciwch yma.

CPP a dalwyd


Mae ein Cynrychiolwyr Personol Perthnasol (CPP) yn eiriolwyr cyflogedig sydd á wybodaeth arbenigol am y Ddeddf Galluedd Meddyliol a'r ddeddfwriaeth rhag diogelu unigolion o colli ei rhyddid. cliciwch yma.

Hysbysiad Preifatrwydd Cleientiaid

cliciwch yma.

Cyfrannwch hyn a allwch i helpu

Bydd eich rhodd di-dreth yn ein helpu.

Noddwyr

 

  • Sponsor 3
  • Sponsor 4